آیا زنان باردار مجاز به ارتودنسی هستند؟

ارتودنسی و بارداری هیچ اثر منفی مستقیم یا معکوسی روی هم ندارند؛ یعنی نه بارداری مستقیما به ارتودنسی صدمه می‌زند و نه ارتودنسی خطری برای بارداری محسوب می‌شود.
اما باید توجه کرد که طی بارداری ، تغییرات هورمونی‌ ایجاد می‌شود که بافت لثه و اطراف دندان وهم خلق و خو و شرایط روانی خانم باردار را را تحت تاثیر قرار می‌دهد . بنابراین امکان دارد که به خاطر افسردگی خفیف یا مشکلات دیگر حین بارداری، فرد نتواند دستورات بهداشتی (مسواک و…) را درست رعایت کند.

ممکن است به علت تغییرات هورمونی و اثر آن روی لثه و کوتاهی در رعایت بهداشت ، تورم و مشکلات زیادی در لثه‌ها ایجاد شود که این وضع سبب تاثیر بر ارتودنسی و وضعیت سلامت لثه می‌شود.

نکته ی دیگراین است که بیماران باردار برای تهیه رادیو گرافی در سه ماهه اول بارداری و جهت کشیدن دندان در سه ماهه اول و آخر بارداری محدودیت دارند.

بنابراین اگر بیمار با برنامه ریزی اقدام کند و همکاری دقیق را داشته باشد، هیچ مشکلی از نظر «ارتودنسی در دوران بارداری» پیش نخواهد آمد.