ارتودنسی و ارتباط آن با کشیدن دندان عقل

ارتودنسی و ارتباط آن با کشیدن دندان عقل

دندان عقل، دندان سوم آسیا، آخرین دندانی است که در سنین ۲۵ تا ۱۷ سالگی در دهان میروید. به طور کلی تناقضات فراوانی درباره نگهداری یا خارج کردن این دندانها وجود دارد. پیشینیان ما، آروارههای بزرگتری داشتند. بنابراین فضای کافی برای رویش ۳۲ دندان وجود داشت؛ اما امروزه آروارههای ما کوچکتر شده است، درنتیجه فضای زیادی برای رویش ۳۲ دندان وجود ندارد. پس دندان عقل معمولا نهفته میشود و از رویش طبیعی محروم میماند.

متخصصان دندانپزشکی در آمریکا تاکید دارند که دندان عقل را نباید بی‌دلیل کشید مگر اینکه موجب بروز مشکل و ناراحتی شود.

بهتر است تصمیم گیری راجع به در آوردن دندانهای عقل در آخر دوره درمان ارتودنسی صورت گیرد زیرا گاهی شما دندان هایتان را ارتودنسی می‌کنید و همه دندان ها پس از خاتمه مدت درمان مرتب می‌شوند، ولی هنوز مقداری شلوغی در دندان های جلوی فک پایین باقی است.

یا ممکن است برای درمان ارتودنسی دندانی کشیده شود و در اثر کشیدن دندان جای مناسبی برای دندان عقل یا مولر سوم ایجاد شود و دیگر نیازی به درآوردن دندان عقل نباشد و اگر دندان مولر سوم یا عقل در ابتدای درمان کشیده شود جبران آن امکان پذیر نیست.

زمانی دندان عقل یا مولر سوم کشیده می شود که آن دندان کج در بیاید و در فک جای مناسبی نداشته باشد و یا در مواردی که زاویه رویش دندان عقل یا مولر سوم نامناسب باشد و به ردیف دندانها صدمه بزند.