ثبت اختراع

  1. فرآیند بررسی و تجزیه و تحلیل ناهنجاری های فکی با استفاده از تغییر Brightness مانیتور Flat
  2. ساخت پلاک شفاف دست ساز برای رفع ناهنجاریهای فکی و دندانی
  3. ساخت دستگاه برای تشخیص ناهنجاریهای فکی و دندانی
  4. اکستروژن دندان بوسیله دستگاه ارتودنسی درون فکی به منظور پست و کور برای درمان پروتز ثابت