دکتر احمد شیبانى نیا دیپلم خود را در دبیرستان خوارزمى تهران با رشته ریاضی در سال ۱۳۵۶ به اتمام رسانید و همان سال در رشته راه و ساختمان در دانشگاه پذیرفته شد، همزمان در این سال دیپلم طبیعی را اخذ و در رشته دندانپزشکى پذیرفته و مدرک دکترای دندانپزشکى را در سا ل  ۱۳۶۴  ، تخصص ارتودنسى را در سال  ۱۳۷۷ و فلوشیپ اورتوسرجرى را در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتى (تهران) اخذ نمود. او از سال 1377 تاکنون  به عنوان مربی ، استادیار و دانشیار در دپارتمان ارتودنسى دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسلامى مشغول به تدریس بوده است.

ایشان ناهنجاریهای دنتوفاشیال و شکاف لب و کام را در بخش ارتودنسی به دانشجویان دندانپزشکی و رزیدنتهای تخصص ارتودنسی آموزش می دهند. گذشته از آن او بعنوان مدرس در دانشکده دندانپزشکى دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ نیز تدریس نموده است. ایشان در طول 20 سال استادی دانشگاه بیشتر از 50 دوره آموزش ارتودنسی ، روش تحقیق ، ایمپلنت و کامپیوتر نظیر برنامه نویسی مطلب (MatLab)، ASP.Net  ، VB.Net ، MCSE ، CIW، Photoshop ، Corel ، 3D Max  و غیره گذرانده اند. دکتر شیبانی بکمک یک مولف دیگر کتابی در زمینه روش تحقیق در زمینه متدولوژی تحقیق بزبان فارسی تالیف کرده اند.

ایشان سخنرانی های متعددی در ایران ، اروپا ، امریکا و جزیره بوراکای فیلیپین داشته است. او تا کنون استاد راهنما و استاد مشاور بیش از  60 پایان نامه  دندانپزشکى کشور را در سطوح دندانپزشکى عمومی و تخصصی برعهده داشته است. وى تا کنون بیش از ۲۰ مقاله منتشر کرده است. او همچنین ۴ اختراع ارزشمند مرتبط به دندانپزشکى را در ایران به ثبت رسانده و یکی از آنها به عنوان متقاضى در سایت   US Patent مى باشد. او گواهى هاى متعددى به عنوان قدردانى بخاطر تحقیقات عالى و فعالیت هاى تدریسى دریافت نموده است. تحقیقات اصلى ایشان شامل ارتودنسى و ارتو سرجرى و همچنین موضوعات دیگرى مثل نرم افزار ارتودنتیک، متدولوژى تحقیق، مهندسی بافت، اورتودنتیک متریال و مینی ایمپلنت و ایمپلنت میباشد.

دکتر احمد شیبانى نیا همچنین اورگنایزر / کواورگانایزر برخى از کنگره ها و سمینار هاى بین المللى و ملى بوده است که شامل کنگره هاى ارتودنسى نیز مى شوند. دکتر شیبانی عضو فعال گروه تحقیقاتی پرفسور کمال عسگر (در دانشکده دندانپزشکی میشیگان ) و همچنین عضو مرکز تحقیقات کرانیوماکزیلوفشیال دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد مى باشد. ایشان عضو انجمن ارتودنسی بین المللی، انجمن ارتودنتیستهای ایران ، آمریکا و اروپا می باشند.

ادامه مطلب

 • دیپلم ( ریاضی / طبیعی )

  ۱۳۵۷/۱۳۵۶

 • سال ورود به دندانپزشکی

   ۱۳۵۷

 • دکترای دندانپزشکی

   ۱۳۶۴

 • تخصص ارتودنسی

   ۱۳۷۷

 • فلوشیپ ارتودنسی- جراحی فک

   ۱۳۹۲

مطالب بیشتر

مهارت های غیر ارتودنسی

 • Programing with MatLab

 • Photoshop and Corel

 • Windows 2000 professional and Windows 2000 server

 • Web page design application1

 • Web page design application2

 • Network Essentials

 • VB . Net

 • Internet

 • 3D Max