درمان با جراحی ارتوگناتیک

جراحی ارتوگناتیک
جراحی ارتوگناتیک ، عملی است که بر روی استخوانهای فک و صورت انجام میشود . برای اینکه این عمل انجام شود ابتدا از سر و صورت بیمار رادیوگرافی استاندارد تهیه شده و با آنالیز این رادیوگرافی ها ، مقدار و جهت جابه جایی فک حین جراحی مشخص می شود .
سپس قالب فک بیمار با استفاده از وسایل مخصوص به دستگاه مقلد حرکات فک منتقل میشودکه این دستگاه نمونه آزمایشگاهی فک بیمار محسوب میشود .
پس از این کار ، ابتدا جراحی که باید بر روی فک بیمار انجام شود با استفاده از این دستگاه شبیه سازی شده و نتیجه جراحی بر روی قالب ها بررسی میشود که به این کار مدل سرجری می گویند . در صورتی که این جابه جایی فک روی دستگاه مناسب تشخیص داده شود ، میزان و جهت جابه جایی هر فک ثبت شده و از آن در موقع عمل برای جابجایی فک بیمار استفاده میشود .
پس از این مرحله بیمار آماده جراحی است که بستری شده و عمل فک انجام میشود . در عمل جراحی فک ، استخوان از محل هایی مشخص (که استاندارد میباشد ) جدا میشود و سپس فک به محل جدید (بر اساس پیش بینی های گفته شده ) برده شده و با پیچ و پلیت ثابت میشود . پس از جراحی بیمار به مدت یک تا دو هفته از غذای نرم استفاده میکند و دهانش بسته است و پس از آن به تدریج غذا خوردن بیمار عادی میشود .جوش خوردن استخوان فک مانند استخوانهای دیگر بدن یک تا یک و نیم ماه طول میکشد که فقط بیمار در چند هفته اول باید مراقب حرکات و فشارهای روی فک خود باشد .
ارتودنسی جراحی یا درمان ارتوگناتیک (Orthognathic surgery)
درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک برای بعضی از بیماران ترسناک است . این مسئله نشان دهنده آن است که در این زمینه اطلاعات کافی وجود ندارد . مهم ترین مسئله در این بیماران آگاهی دادن و مشخص کردن سود و زیان هر درمان برای هر بیمار است . هنگامی که برای شما یا فرزندتان درمان جراحی فک و ارتودنسی پیشنهاد می شود ، شما با اصطلاحی به نام جراحی ارتوگناتیک (Orthognathic surgery) آشنا می شوید . در صورتیکه   بیمار ناهنجاری فکی داشته باشد و قبل از بلوغ مراجعه کند ، با ارتودنسی به تنهایی و بدون نیاز به جراحی ناهنجاری بیمار را می توان درمان کرد ولیکن مراجعه دیر هنگام بیمار به همراه مشکلات فکی نیاز به جراحی خواهد داشت . بیماران ارتوسرجری (Orthosurgery) یا بیماران ارتوگناتیک (Orthognathic) آن دسته از بیمارانی هستند که دارای مشکل فکی می باشند و پس از بلوغ به متخصص ارتودنسی مراجعه می نمایند . این بیمارانن می بایست در ابتدا تحت درمان ارتودنسی قبل از جراحی (Presurgicall orthodontics) واقع شوند و سپس برای جراحی نزد متخصـص جراح فــک و صــورت ارجاع داده شـوند و سپـس تحـت درمان ارتودنســی بعد از جراحــی (Postsurgical orthodontics) قرار گیرند .
انواع جراحی:
ارتودنسی قبل از جراحی برای رفع مشکل شلوغی و منظم کردن دندانها خواهد بود زیرا تا دندانها منظم نباشند جراح فک وصورت نمی تواند فکین را جراحی کند . بنابراین پیش نیاز جراحی ، ارتودنسی خواهد بود و ارتودنسی پس از جراحی (Postsurgical orthodontics) برای هماهنگی بیشتر دو فک جراحی شده و نظم بهتر به دندانها و اصلاح هرگونه چرخش دندانها و تثبیت درمان جراحی به کار برده می شود . این جراحی در بیمارستان تحت بیهوشی کامل انجام می شود . اگر فک بالای بیماری عقب باشد به آن Maxillary deficiency می گویند ، در این صورت بیمار باید تحت جراحی قرار گیرد که فک بالا به جلو آورده شود به این نوع جراحی Maxillary advancement می گویند . اگر فک بالا جلو باشد یا به عبارت دیگر بیمار دارای Maxillary protrusion باشد ، باید فک بالا به عقب برد شود که به آن جراحیی Maxillary set back می گویند . اگر بیمار دارای فک پایین عقب باشد به عبارت دیگر دارای Mandibular deficiency باشد. باید فک پایین با جراحی به سمت جلو آورده شود که به آن جراحی Mandibular advancement می گویند . اگر بیمار دارای فک پایین جلو باشد به عبارت دیگر دارای Mandibular prognathism باشد تحت جراحی Mandibular set back قرار می گیرد . اگر بیمار دارای Deep bite یا  Open bite باشد تحت جراحی Lefort قرار میی گیرد . بایستی توجه داشت که این درمان یک درمان تیمی است که بین متخصص ارتودنسی و جراح فک و صورت انجام می شود . مراحل انجام درمان بایستی به طور صحیح انجام شود ، در غیر این صورت دستیابی به نتایج مناسب بسیار سخت خواهد بود . درمان های جراحی فک و صورت در گروه درمان های جراحی ساده به حساب می آیند که در اغلب موارد تنها نیاز به یک روز بستری شدن در بیمارستان دارند .
ناهنجاریهای ناحیه فک و صورت ذر  هر دو قسمت بافت سخت (یا استخوان ها) و بافت نرم (یا عضلات و چربی و بافت عصبی و …) اثر میگذارند و رشد عادی آن ها را دچار اختلال میکنند و در واقع بافت نرم از بافت سخت زیرین خود تبعیت میکند به همین دلیل در درمان این ناهنجاریها باید هر دو قسمت را در صورت لزوم درمان نمود .
در درمان این نوع بیماریها ابتدا باید مشکلات بافت سخت (استخوانها) درمان شوند چون استخوانها مانند داربست و اسکلت بافت نرم را در جای خود نگه میدارد ، برای ترمیم بافت نرم ابتدا باید داربست آن را اصلاح کرد .
جراحی که برای اصلاح استخوانهای فک بکار میرود ، جراحی ارتوگناتیک نام دارد که بر خلاف آنچه مشهور است و حتی بیمه های درمانی به آن اصرار دارند این جراحی ها نه تنها جزء جراحی های زیبایی محسوب نمیشوند بلکه کاملاً درمانی هستند چون باعث از بین بردن نقص بدن شده و کارائی اعضاء حیاتی بدن مانند فک (برای غذا خوردن و صحبت کردن) و بینی (برای تنفس) را بهبود بخشیده و به حالت عادی نزدیک میکند .