ارتودنسی متحرک

منظور از ارتودنسی متحرک این است که بیمار می تواند دستگاه فوق را در هر زمان  از دهان خود خارج کند و پس از آن دوباره سر جای خود بگذارد بنابراین تاثیر ارتودنسی متحرک کاملا وابسته به همکاری بیمار می باشد.این دستگاه معمولا برای اصلاح فک و اصلاح جزیی دندانهای نامرتب استفاده می شود . دستگاه ارتودنسی متحرک می تواند هم برای فک بالا تعبیه شده باشد هم فک پایین استفاده شود.دستگاه ارتودنسی متحرک شامل یک صفحه ی آکریلی همراه با سیم هایی است که دندان را با فشار ملایم و بتدریج به حرکت در می آورد .