مراقبت های درمان ارتودنسی ثابت

مراقبت های درمان ارتودنسی ثابت

پرهیز ازمصرف مواد غذایی سخت و یاچسبناک مانند انواع شکلات سخت ، آدامس ، گز ، سوهان  و غیره .

همچنین پرهیز از گاز زدن مواد غذایی سخت مانند میوه های سفت ، نان تست ، ساندویچ یا پیتزای تست (البته برای مصرف گروه دوم مواد غذایی ذکر شده ، بیمار میتواند با استفاده ازکارد این مواد را به قطعات کوچک تر تقسیم نموده ، میل نماید.)

بدیهی است در صورت رعایت نکردن این نکات ، براکت های ارتودنسی دچار شکستگی شده ، علاوه بر طولانی شدن دوره درمان ، هزینه های جدیدی برای بیمار حاصل می گردد .

حفظ بهداشت دهان ودندان به صورت منظم :

بیمار بایستی پس از مصرف مواد غذایی ، اقدام به مسواک زدن نماید. برای پاکیزه کردن اطراف براکت ها و زیرسیم ارتودنسی ، مسواک بین دندانی و برای پاکیزه کردن قسمت های بالا و پایین براکت ها و سطوح دندانی ، مسواک شیاردار مخصوص ارتودنسی توصیه می گردد.

اگر بیمار بتواند استفاده ازنخ دندان را هم به صورت روزانه در دستور کار خویش قرار دهد ، نتایج بهتری حاصل خواهد شد . برای این کار بیمار می تواند ابتدا نخ را از زیر سیم عبور داده ، سپس نخ را وارد فضای بین دندانی نموده ، مواد غذایی و پلاک میکروبی را خارج نماید .

بدیهی است در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی ، دندان های بیمار دچار پوسیدگی و تغییر رنگ میشوند ، همچنین بافت های نرم داخل دهان مانند لثه ها دچار التهاب می گردند که این شرایط باعث کند شدن سرعت درمان می شوند .

 درمان ارتودنسی و مزايای آن

 درمان ناهنجاريها در فکين به دو دليل انجام می گيرد يکی زيبايي و دوم فانکشن.

ناهنجاريهايي که باعث پروفايل محدب (CLII) يا مقعر (CLIII) می شوند و يا دندانها نامرتب می باشند درمان ارتودنسی بخاطر زيبايي انجام می گيرد و اگر بيمار بدليل مشکل در چهار عمل اصلی دهان مثل جويدن، بلع، تنفس و صحبت کردن باشد درمان ارتودنسی جنبه فانکشنال دارد.

درمان های ارتودنسی به سه دسته تقسيم می شوند: ايده آل، سازشگری و سمپتوماتيک.

–  زمانيکه روابط دندانها و فکين بعد از درمان طبق طبقه بندی انگل بصورت نرمال در آيند، درمان ايده آل است

–  اگر بخاطر پوشاندن مشکل اسکلتال از حرکات دندانی استفاده شود درمان سازشگری است مثل ايجاد رابطه CLI کانين ها و رابطه CLII مولرها.

–  درصورتيکه دندانهای قدامی فک بالا در معرض شکستن بدليل اورجت زياد و يا وجود نارسايي مفصل فکی درمان دندانی صورت گيرد درمان از نوع سمپتوماتيک است.

درمان ارتودنسی در تحت شرايط خاص جنبه پيشگيری دارد مثل پرکردن دندانهای شيری E بخاطر حفظ فضای کافی برای رويش دندانهای 6 و همچنين مانع حرکت مزيالی آنها می شود و يا گذاشتن فضا نگه دار زمانيکه يک دندان شيری مثل D و يا E زود از دست رفته است.

-درمان ارتودنسی می تواند از نوع بينابينی باشد مثلاً فضای مربوط به 5 به دليل حرکت مزيالی آنها از دست رفته است با گذاشتن دستگاه Space Regainer دندان ها را به عقب حرکت داده و در موقعيت صحيح برده و از طرفی فضای مربوط به 5 نيز بدست آمده است.

-زمانيکه ناهنجاری اسکلتال بدليل مشکلات ژنتيک يا محيطی مثل رابطه CLII و يا CLIII بوجود آمده است لازم است که با دستگاه فانکشنال درمان ارتوپديک و يا بروشهای جراحی “درمان تصحيحی ” انجام گيرد

درمان از نظر سن شروع درمان به سه دسته دوره دندانهای شيری و مختلط و دائمی تقسيم می شود که کمترين درمانها در دوره شيری انجام می گيرد ولی در دوره دندانهای مختلط بسياری از درمانهای متحرک و فانکشنال انجام می گيرد اما در دوره دندانهای دائمی بيشتر از درمان ثابت استفاده می شود.

رابطه ايده آل دندانهای بالا و پايين را نشان می دهد که هر دندان بجز دندانهای سانترال پايين در مقابل دو دندان هستند و رابطه کانينها و مولرها CLI و ميدلاين دندانی On می باشد

در ناهنجاری CLII D1 دندانهای قدامی بالا Flare هستند و اورجت زياد و رابطه کانين ها و مولرهای اول CLII می باشد که اوربايت، نرمال يا ديپ و يا اپن بايت است.

در ناهنجاری CLII D2  دندانهای سانترال بالا  Upright هستند و دندانهای لترال بالا دارای کراودينگ می باشند و هميشه بيمار Deep Bite است. رابطه دندانهای کانين و مولرهای اول CLII می باشد و پروفايل محدب است.

ناهنجاری CLIII رابطه مولرهای اول و کانين CLIII است و اورجت معکوس يا کراس بايت قدامی دارد و پروفايل مقعر است.

در ناهنجاری Open Bite هم بصورت دندانی و هم بصورت اسکلتال باعث عدم فانکشن صحيح مثل تکلم و جويدن غذا و همچنين عدم زيبايي می شود.

در ناهنجاری Deep Bite دندانهای قدامی بالا در حالت Centric Occlusion بيشتر تاج دندانهای قدامی پايين را می پوشاند که در نهايت مشکل فانکشن و زيبايي را بدنبال دارد.

 مزايای اصلی ارتودنسی:

درمان ارتودنسی باعث رفع مشکلاتی نظير: کراس بايت، اوربايت و بايت کم را می نمايد و باعث می شود که دندانهای نامرتب و شلوغ آنها و همچنين فضای بين دندانها برطرف شود و امکان تکميل درمان در يک زمان کوتاه وجود دارد و مخصوصاً اينکه اگر سن بيمار در زمان رشد سريع باشد امکان برطرف شدن مشکلات تکلمی ناشی از ناهنجاريها وجود دارد و امکان ابقا نتايج درمان ارتودنسی بصورت طولانی مدت وجود دارد. و همچنين چون دستگاههای متحرک نيز وجود دارد امکان رعايت بهداشت دهان زياد است.

مزايای درمان ارتودنسی

  • دندانها و لبها و فکين در يک ارتباط مناسب نه فقط ايجاد لبخند زيبا را می نمايد بلکه باعث سلامتی آنها نيز می شود.
  • دندانهای مرتب راحت تر تميز می شوند و فانکشن بهتری را در فکين متناسب دارند.
  • درصورت عدم درمان بايت غلط و ساير مشکلات ارتودنتيک، به مرور زمان بدتر شده و منجر به دندانهای پوسيده و بيماريهای لثه و سايش غير طبيعی در سطوح دندانی، مشکلات در جويدن و حتی در بعضی از افراد ايجاد مشکلات تکلم و مشکلات مفصل فکی می نمايد.
  • دندانهای سالم و لبخند زيبا مايه لذت شما و ديگران است.
  • آخرين و نه کم اهميت ترين آن اعتماد به نفسی است که در اثر لبخند زيبا بدست می آيد.

 پاسخ به درمان زود هنگام

  • قابليت اصلاح رشد اسکلتال وجود دارد و همچنين باعث بالا رفتن اعتماد بنفس در بيمار و رضايت والدين می شود. نتايج درمان با ثبات تر و بهتر است و به درمان طولانی بعدی نياز نخواهد شد.