مقالات در مجلات داخلی

 • عنوان مقاله : بررسی میزان صحت نگارش مقالات در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشور در سال ۱۳۸۵

  عنوان مجله و شماره مجله : پژوهش در پزشکی مجله پژوهشی دانشکده پزشکی،شماره

  اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر احمد شیبانی نیا– مهندس ناصر ولایی – دکتر شاهین محمد صادقی- دکتر فریدون عزیزی

  سال انتشارمجله : بهار ۱۳۸۸

 • عنوان مقاله : طراحی نرم افزار CCTA و بررسی قدرت نرم افزار CCTA در تشخیص نوع ناهنجاری

  عنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی شماره دوم

  اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر احمد شیبانی نیا– دکتر رزا مصطفوی طباطبایی

  سال انتشارمجله: تابستان ۱۳۸۷

 • عنوان مقاله : بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و اورتوکین بر روی استحکام    ارتودنسی

  عنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی شماره چهارم

   

  اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر عبدالرضا جمیلیان- دکتر احمد شیبانی نیا – دکتر نگین نصوحی- دکتر محمد رضا حکیمی

  سال انتشارمجله : زمستان ۱۳۸۸

 • عنوان مقاله : بررسی میزان اصول نگارش روش تحقیق و نحوه اجرای آن در پایان نامه های واحد دندانپزشکی دانشکده آزاد اسلامی

  عنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی ،شماره چهارم

  اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : امیر ارسلان هوشیار فرد- دکتر اسحاق لاسمی– دکتر احمد شیبانی نیا – دکتر محسن مهرشادیان- مهندس ناصر ولایی- ارمغان شهبازی- دکتر مهران نوربخش- دکتر بیتا توکلی- آزاده خواجوی خان

  سال انتشارمجله : زمستان ۱۳۸۸

 • عنوان مقاله : بررسی میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق، جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه و روش نمونه گیری در پایان نامه های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

  عنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی شماره اول

  اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : ارمغان شهبازی- دکتر افشین حراجی– دکتر احمد شیبانی نیا – دکتر محسن مهرشادیان- مهندس ناصر ولایی- امیر ارسلان هوشیار فرد- دکتر مهران نوربخش- دکتر بیتا توکلی- آزاده خواجوی خان

  سال انتشارمجله : بهار ۱۳۸۹

 • عنوان مقاله : بررسی فاصله زمانی انجام تحقیق تا انتشار مقالات در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشور

  عنوان مجله و شماره مجله : پژوهنده( دو ماهانه پژوهشی)،  شماره دوم

  اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر احمد شیبانی نیا- مهندس ناصر ولایی- دکتر لیلا رمضانی- دکتر محسن مهرشادیان -دکتر افشین حراجی – دکتر علی حائری- آزاده خواجوی خان

  سال انتشارمجله :خرداد و تیر ۱۳۸۹

 • عنوان مقاله : بررسی میزان Relapse درمان های ارتودنسی و عوامل مرتبط با آن

  عنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی دوره هفتم شماره دوم تابستان ۱۳۸۹  

  اسامی نویسندگان بترتیب اولویت : دکتر احمد شیبانی نیا   مهندس ناصر ولایی   دکتر محمد علی صغیری   دکتر میترا وثوقی   دکتر مهران نوربخش

   سال انتشارمجله : تابستان ۱۳۸۹

 • عنوان مقاله : بررسی شیوع ضایعات سفید دندانی در بیماران ارتودنسی ثابت و عوامل مر تبط با ان در…..

  عنوان مجله و شماره مجله : تحقیق در علوم دندانپزشکی دوره نهم شماره دوم تابستان ۱۳۹۱  

  اسامی نویسندگان بترتیب اولویت    دکتر فرامرز مجتهدزاده  دکترهاله حشمت       دکتر احمد شیبانی نیا  دکتر محمد جواد خرازی فرد دکتر  طلیعه محمود هاشمی دکتر  الهام مروج صالحی

  سال انتشارمجله : تابستان ۱۳۹۱

 • عنوان مقاله :مقایسه دقت واکاوی فضا با روش دسثی و نرم افزار طراحی شده در دوره دندان های مختلط

  عنوان مجله و شماره مجله : مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دوره دوازدهم

   

  دکتر احمد شیبانی نیا بابک نامورمحمد علی صغیریشهین امامی

  سال انتشارمجله : شماره ۱ بهار ۱۳۹۰