منظور از وقت اورژانس چیست ؟

منظور از وقت اورژانس چیست ؟

اگر دستگاه متحرک ارتودنسی بشکند یا گم شود و یا اگر براکت دستگاههای ثابت به هر دلیلی بشکند و یا هر گونه مشکلی برای آنها ایجاد شود به علت حرکت نابجای دندان و به علت آسیب به مخاط دهان بیمار می بایست با تماس تلفنی وقت اورژانس گرفته و فوراً مراجعه نماید.