کراس بایت

کراس بایت قدامی (Anterior Crossbite)

در حالت نرمال دندانهای بالا و پایین روی دو قوس سهمی شکل و هماهنگ قرار می گیرند به طوری که دندانهای فک بالا اندکی نسبت به دندانهای پایین بیرونتر خواهند بود. هرگاه این هماهنگی دو قوس دندانی بهم بخورد مشکلی به نام کراس بایت (Cross bite) ایجاد میشود.

در این حالت یک یا چند دندان قدامی فک پایین جلوتر از دندانهای قدامی فک بالا قرار می گیرند.این وضعیت می تواند بدلایل مختلفی همچون رشد نا کافی فک بالا، رشد بیش از حد فک پایین ، کمبود فضای کافی برای رویش دندانهای قدامی ، وجود تماسهای پیش رس ، و سابقه ضربه به دندانهای بالا به وجود آید.نکته مهم در رابطه با کراس بایت قدامی اینست که حتی در زمان دندانهای شیری نیز نیاز به درمان دارد. چرا که گاهی وجود یک تماس پیش رس می تواند باعث انحراف رشد فکی گردد. علاوه بر این وجود کراس بایت در ناحیه قدامی احتمال آسیب و تحلیل لثه در دراز مدت را بالا می برد.

کراس بایت دندانهای خلفی (Posterior cross bite )

در حالت طبیعی دندانهای خلفی بالا بیرونتر از دندانهای پایین قرار می گیرند. در صورتی که تناسب عرضی قوسهای دندانی در ناحیه خلف بهم بخورد کراس بایت خلفی ایجاد می گردد. این وضعیت ممکن است یکطرفه یا دو طرفه باشد.شایعترین علت کراس بایت خلفی تنگی و کوچکی فک بالا است ( البته در موارد کمیاب تری رشد عرضی زیاد فک پایین نیز می تواند علت کراس بایت خلفی باشد ) گاهی وجود کراس بایت خلفی شدید کودک مبتلا را مجبور به انحراف فک پایین جهت رهایی از تماس پیش رس دندانها میکند در این حالت اقدام درمانی فوری جهت پیشگیری از مشکلات فکی و مفصلی در آینده بسیار مهم می باشد.