پایان نامه های تحقیقاتی

پدیدآور عنوان استاد راهنما استاد مشاور تاریخ
۱ شاه طالبی، صفورا بررسی سفالومتریک مال اکلوژن در دو گروه دانش آموزی دختر ۱۲-‎۸و ۱۸-‎۱۴ ساله مدارس شمال شهر تهران دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۰/۰۷/۰۴
۲ کربلایی حیدر، مرتضی آنالیز سفالومتری توسط نرم افزار ابداعی به زبان کامپیوتری “C”بدون استفاده از دیجیتایرز دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۰/۰۸/۰۲
۳ اسدیان خرم آبادی ،مانیا واکنش بافت پریودنشیوم درحرکات Tipping دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۱/۰۴/۱۲
۴ صالحی،آناهیتا مقایسه تاثیر فنرهای فینگر ساخته شده از فولاد زنگ نزن و بتاتیتانیوم در حرکات دندانی دکتر احمد شیبانی نیا دکتر پرویز دوامی  دکتر ناصر ورهرام ‎۱۳۸۱/۱۲/۱۴
۵ شمسا،سید محمد طراحی نرم افزار CCTA-SH2 و ارزیابی کار آیی آن در آنالیز سفالومتری دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۱/۱۲/۲۵
۶ صدقی،لیلا بررسی تغییرات ارتفاع عمودی صورت به دنبال کشیدن پرمولر اول و پرمولر دوم در بیماران مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در شهر تهران در سالهای ۸۱-‎۱۳۷۸ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۳/۰۱/۳۰
۷ نامور،بابک طراحی نرم افزار Space Analysis و ارزیابی کارآیی آن در آنالیز فضا دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۳/۰۸/۱۰
۸ لاجوردی،انسیه السادات بررسی مقایسه ای تریسینگ به روش رایانه ای Aut.V1 و روش دستی دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۳/۰۸/۲۶
۹ ملاحسن کاشانی ،مونا مقایسه تریسینگ به روش رایانه ای SH.Tracer و روش دستی دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۳/۱۱/۱۸
۱۰ رخشان ، وحید طراحی نرم افزار اتوماتیک لندمارکینگ و بررسی کارایی آن دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۴/۱۰/۲۸
۱۱ شریفی اصل،سیدمحمد بررسی میزان همبستگی نتایج درمان جراحی با میزان تخمین زده شده توسط نرم افزار CCTA-SH2 در بیماران Cl III با الگوی رشد افقی مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی شهر تهران در سال ۸۴-‎۱۳۸۳ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۴/۱۲/۲۴
۱۲ خدیوی،بهاره بررسی شاخصهای فتوگرافیک بافت نرم در دختران ۱۸-‎۱۶ ساله مدارس شمال و جنوب شهر تهران در سال تحصیلی ۸۵-‎۸۴ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۵/۰۲/۳۱
۱۳ رحیمی راد،مرتضی بررسی نرمهای فتوگرافیک رخ و نیم رخ بافت نرم در پسران۱۸-‎۱۶ ساله مدارس شمال و جنوب شهر تهران در سال ۸۵-‎۱۳۸۴ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۶/۰۲/۲۳
۱۴ مصطفوی طباطبایی ،رزا بررسی قدرت نرم افزار CCTA در تشخیص نوع ناهنجاری Study the efficiency of the CCTA Software in diagnosis of Malocclusion دکتراحمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۷/۱۱/۱۳
۱۵ محمدی جابری، مریم بررسی رابطه بین کاربرد دستگاههای ثابت ارتودنسی و وضعیت پریودنتال دکتر احمد شیبانی نیا دکتر نادر ایوبیان ‎۱۳۸۸/۰۷/۲۹
۱۶ رمضانی ، لیلا بررسی فاصله زمانی انجام تحقیق ، تهیه مقاله ، تائید و انتشار و عوامل مرتبط با آن در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشور در سال ۱۳۸۵-‎۱۳۸۴ دکتر احمد شیبانی نیا مهندس ناصر ولایی ‎۱۳۸۸/۰۸/۱۰
۱۷ وثوقی ششکلانی، میترا بررسی میزان relapse درمان های ارتودنسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در شهر تهران طی سال های ۱۳۸۲-‎۱۳۷۵ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۹/۰۳/۰۳
۱۸ باقری چناری، تسنیم بررسی کمیت و کیفیت مقالات ارتودنسی و عوامل مرتبط با آن در مجلات دندانپزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی سالهای ۸۷-‎۱۳۸۵ دکتر شهین امامی میبدی مهندس ناصرولایی   دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۹/۰۴/۲۸
۱۹ مسعودی خلجی فرد ، بهرنگ بررسی کمیت و کیفیت مقالات پروتز و عوامل مرتبط با آن در مجلات دندانپزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی سالهای ۸۷-‎۱۳۸۵ دکتر پارسا آتش رزم مهندس ناصر ولایی   دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۹/۰۴/۲۸
۲۰ رضایی ، فریده بررسی میزان صحت اصول نگارش و دلایل انتخاب موضوع ، بیان مسئله و عوامل مرتبط به آن در پایان نامه های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال تحصیلی ۸۷-‎۸۶ دکتر احمد شیبانی نیا مهندس ناصر ولایی ‎۱۳۸۹/۰۴/۰۸
۲۱ فتوی ، سمیه بررسی میزان صحت اصول نگارش خلاصه و عوامل مرتبط با آن در پایان نامه های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال تحصیلی ۸۷-‎۱۳۸۶ دکتر احمد شیبانی نیا مهندس ناصر ولایی ‎۱۳۸۹/۰۴/۰۸
۲۲ آخشته ، وحید بررسی صحت اصول نگارش یافته ها و عوامل مرتبط با آن در پایان نامه های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال تحصیلی ۸۷-‎۱۳۸۶ دکتر محسن مهرشادیان دکتر احمد شیبانی نیا   مهندس ناصر ولایی ‎۱۳۸۹/۰۴/۱۳
۲۳ شریف زاده ، الناز بررسی میزان صحت منابع و اصول نگارش آن ها و عوامل مرتبط با آن ها در پایان نامه های سال تحصیلی ۸۷-‎۱۳۸۶ در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال ‎۱۳۸۹ دکتر عاطفه پاکدل مهندس ناصر ولایی  دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۹/۰۸/۱۸
۲۴ بابایی ، سمیه بررسی میزان صحت اصول نگارش بحث و عوامل مرتبط به آن در پایان نامه های دندانپزشکی آزاد اسلامی سال تحصیلی ۸۷-‎۱۳۸۶ دکتر مسعود رضایی دکتر احمد شیبانی نیا   مهندس ناصر ولایی ‎۱۳۸۹/۰۸/۳۰
۲۵ آرچین، گلنار بررسی صحت اصول نگارش هدف کلی، اهداف اختصاصی ، فرضیات و عوامل مرتبط به آن در پایان نامه های دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال تحصیلی ۸۷-‎۱۳۸۶ دکتر پارسا آتش رزم دکتر احمد شیبانی نیا   مهندس ناصر ولائی ‎۱۳۸۹/۰۸/۰۲
۲۶ حسینی ، سیدمحمد بررسی میزان مهارتهای ارتباطی غیرکلامی با بیماران و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد تهران )سال ‎۱۳۸۹ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۸۹/۱۰/۲۷
۲۷ جانباز، فاطمه بررسی شیوع مشکلات استخوانی – عضلانی و عوامل مرتبط در دندانپزشکان شرکت کننده درکنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان ایران در سال ۸۹-‎۱۳۸۸ دکتر احمد شیبانی نیا دکتر میرسعید عطارچی ‎۱۳۸۹/۱۰/۲۲
۲۸ محمود هاشمی ، طلیعه بررسی شیوع ضایعات سفید دندانی در بیمازان تحت درمان ارتودنسی ثابت و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به دو بخش آموزشی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۰-‎۱۳۸۹

 

دکتر هاله حشمت دکتر فرامرز مجتهد زاده   دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۹۰/۰۴/۰۷
۲۹ حسنی ، سمانه بررسی میزان دقت نرم افزار دلفین در پیش بینی موقعیت بافت سخت متعاقب جراحی فکین در بیماران  Cl III مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی شهر تهران در سال ۸۹-‎۱۳۸۶ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۹۰/۰۴/۰۸
۳۰ خراسانی ، مهرداد بررسی میزان دقت نرم افزار دلفین در تخمین موقعیت بافت سخت متعاقب جراحی فکین در بیماران II مراجعه کننده به کلینیک خصوصی شهر تهران در سال ۱۳۸۹-‎۱۳۸۶ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۹۰/۰۴/۰۸
۳۱ هوشیارفرد، امیرارسلان بررسی میزان سحت اصول نگارش روش تحقیق و نحوه اجرای آن و عوامل مرتبط با آن در پایان نامه های سال تحصیلی ۸۷-‎۱۳۸۶ در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران دکتر اسحق لاسمی دکتر محسن مهرشادیان   دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۹۰/۰۵/۱۶
۳۲ شهبازی ، ارمغان بررسی میزان صحت اصول نگارش متغیرهای تحقیق ، جامعه مورد بررسی ، تعداد نمونه و روش نمونه گیری و عوامل مرتبط با آن در پایان نامه های سال تحصیلی ۸۷-‎۱۳۸۶ در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران دکتر افشین حراجی دکتر محسن مهرشادیان   دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۹۰/۰۵/۱۶
۳۳ کابلی ، الهام بررسی کمیت و کیفیت مقالات پریودنتولوژی و عوامل مرتبط با آن در مجلات دندانپزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی سالهای ۸۸-‎۱۳۸۶ دکتر نادر ایوبیان مهندس ناصر ولایی   دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۹۰/۰۷/۱۳
۳۴ فلاح کوشکی ، سپیده بررسی تاثیر آموزش بر میزان مهارت ارتباط غیر کلامی دانشجویان دندانپزشکی دکتر احمد شیبانی نیا مهندس ناصر ولایی   دکتر جهانفر جهانبانی ‎۱۳۹۱/۰۲/۲۶
۳۵ کارگر، کاوه بررسی کمیت و کیفیت مقالات ترمیمی و عوامل مرتبط با آن در مجلات دندانپزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی سالهای ۸۸-‎۱۳۸۶ دکتر مهیار شهبازی مقدم دکتر احمد شیبانی نیا؛ مهندس ناصر ولایی ‎۱۳۹۱/۰۴/۰۵
۳۶ سپاسی ، دکتر سپهر مقایسه اثر ‎۳ نوع براکت Self – Ligating بر میزان استحکام باند برشی دکتر احمد شیبانی نیا دکتر محمدعلی صغیری ‎۱۳۹۱/۰۴/۱۴
۳۷ خان محمد ،روژین بررسی میزان تحقق ایجاد کانتکت مناسب و عوامل مرتبط در افراد درمان شده ارتودنسی و دارای لبخند زیبا در بخش ارتودنسی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد طی سال های ۹۲-‎۹۳ دکتر هادی سجادی دکتر سعید نعمتی انارکی؛ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۹۳/۰۸/۲۶
۳۸ زارع زاده مهریزی ، فاطمه بررسی تاثیر انواع دوربین موبایل بر کیفیت تصاویر داخل و خارج دهانی دکتر سید هادی سجادی دکتر احمد شیبانی نیا؛ مهندس ناصر ولایی ‎۱۳۹۴/۰۲/۰۸
۳۹ روخوش ، مینا بررسی میزان موفقیت درمان بیماران مراجعه کننده به بخش تخصصی ارتودنسی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد بر اساس PAR index و عوامل مرتبط با آن در سالهای ۱۳۹۳-‎۱۳۸۸ دکتر احمد شیبانی نیا ‎۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۴۰ بیکیان قویدل، پریناز بررسی تاثیر زمان های مختلف استفاده از سیم نیکل _ تیتانیوم بر میزان تغییرات مقاطع مختلف (Invivo) دکتر احمد شیبانی نیا دکتر فرهنگ محمودی ‎۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۴۱ حبیبی ، پریسا بررسی میزان موفقیت Mini_Screw و عوامل مرتبط با آن در مراجعین بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی و یک کلینیک خصوصی در شهر تهران سال ‎۱۳۹۴ دکتر احمد شیبانی نیا مهندس ناصر ولایی ‎۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۴۲ میرانی ، فاطمه بررسی تاثیر انواع دوربین موبایل بر کیفیت تصاویر داخل و خارج دهانی به کمک نرم افزار دکتر احمد شیبانی نیا دکتر سید هادی سجادی ‎۱۳۹۵/۰۱/۳۰
۴۳ امید سالار ، عسل بررسی تاثیر دهانشویه های پرسیکا و لیسترین زیر و در وضعیت پریودنتال بیماران ارتدنسی ثابت دکتر شهین امامی دکتر احمد شیبانی نیا؛ دکتر فرنا سیار ‎۱۳۹۵/۰۴/۲۲
۴۴ صمدزاده ، سویل بررسی تاثیر دو نوع (Archwire) نیکل تیتانیوم (Nickel titanium) و استینلس استیل( Stainless Steel ) در مقاطع مختلف بر میزان چسبندگی استرپتوکوک موتانس (Invitro) دکتر احمد شیبانی نیا دکتر علیرضا جعفری نعیمی؛ مریم رضایی ‎۱۳۹۵/۰۸/۲۶